Persone famose/Celebrità - Astro database di 94.671 temi natali di celebrità

Nome:
Data di nascita:
Nazionalità:
Sesso:
Ordina per:
 
Segno:
Ordina per:
 
Occupazione:
Nazionalità:
Sesso:
Ordina per:
 
Data di morte:
Seleziona causa della morte:
Sesso:
Ordina per:
 
Astro Seeker
Cerca per posizione dei pianeti, cuspidi delle case, pianeti retrogradi o aspetti ...
Ricerca avanzata »

Celebrità: "Hungary/HU" (663)

Bela Lugosi (*20 Ott 1882)   Hungary HU
Zsa Zsa Gabor (*6 Feb 1917)   Hungary HU
Béla Tarr (*21 Lug 1955)   Hungary HU
Harry Houdini (*24 Mar 1874)   Hungary HU
Sándor Petőfi (*1 Gen 1823)   Hungary HU
Joseph Pulitzer (*10 Apr 1847)   Hungary HU
Josef Dobrovský (*17 Ago 1753)   Hungary HU
Viktor Orbán (*31 Mag 1963)   Hungary HU
Zsuzsa Koncz (*7 Mar 1946)   Hungary HU
Franz Lehár (*30 Apr 1870)   Hungary HU
Csézy (*9 Ott 1979)   Hungary HU
Sandor Belcsak (*22 Set 1938)   Hungary HU
Anthony Blunt (*26 Set 1907)   Hungary HU
Gyula Gombos (*26 Dic 1886)   Hungary HU
Arthur Koestler (*5 Set 1905)   Hungary HU
Teddy Kollek (*27 Mag 1911)   Hungary HU
Nikolaus Lenau (*13 Ago 1802)   Hungary HU
Stefan Lorant (*22 Feb 1901)   Hungary HU
Leslie Mándoki (*7 Gen 1953)   Hungary HU
Arthur Nikisch (*12 Ott 1855)   Hungary HU
Yozhef Sabo (*29 Feb 1940)   Hungary HU
Zoltan Szabo (*21 Giu 1945)   Hungary HU
Edward Teller (*15 Gen 1908)   Hungary HU
Diana Poth (*6 Ago 1981)   Hungary HU
Bence Peter (*5 Set 1991)   Hungary HU
Archduchess Marie Valerie of Austria
(*22 Apr 1868)
  Hungary HU
Jolande Jacobi (*25 Mar 1890)   Hungary HU
Michal Kožuch (*4 Nov 1921)   Hungary HU
Ilona Massey (*16 Giu 1910)   Hungary HU
Michael Curtiz (*24 Dic 1886)   Hungary HU
Ján Kadár (*1 Apr 1918)   Hungary HU
István Szabó (*18 Feb 1938)   Hungary HU
Peter Kassovitz (*17 Nov 1938)   Hungary HU
Mickey Hargitay (*6 Gen 1926)   Hungary HU
János Bán (*4 Ott 1955)   Hungary HU
Károly Makk (*22 Dic 1925)   Hungary HU
Lili Darvas (*10 Apr 1906)   Hungary HU
Mari Töröcsik (*23 Nov 1935)   Hungary HU
Zoltan Korda (*3 Giu 1895)   Hungary HU
John Halas (*16 Apr 1912)   Hungary HU
Róbert Bán (*10 Lug 1925)   Hungary HU
Tibor Bitskey (*20 Set 1929)   Hungary HU
Károly Eperjes (*17 Feb 1954)   Hungary HU
Péter Tímár (*19 Dic 1950)   Hungary HU
Peter Sasdy (*27 Mag 1935)   Hungary HU
Zsolt Anger (*4 Mag 1969)   Hungary HU
Gyula Hernádi (*23 Ago 1926)   Hungary HU
Paul Lukas (*26 Mag 1895)   Hungary HU
André De Toth (*15 Mag 1912)   Hungary HU
Peter Medak (*23 Dic 1937)   Hungary HU
Ferenc Kállai (*4 Ott 1925)   Hungary HU
Lajos Öze (*27 Apr 1935)   Hungary HU
Miklós Jancsó (*27 Set 1921)   Hungary HU
Péter Andorai (*25 Apr 1948)   Hungary HU
Melinda Major (*20 Apr 1974)   Hungary HU
Éva Zsurzs (*29 Ago 1925)   Hungary HU
Éva Szerencsi (*5 Mag 1952)   Hungary HU
Zoltán Várkonyi (*13 Mag 1912)   Hungary HU
László Mensáros (*26 Gen 1926)   Hungary HU
Péter Huszti (*4 Mag 1944)   Hungary HU
Nóra Görbe (*3 Set 1956)   Hungary HU
Béla Szerednyey (*22 Feb 1958)   Hungary HU
Andor Szilágyi (*29 Mag 1955)   Hungary HU
Ildikó Bánsági (*19 Ott 1947)   Hungary HU
Miklós Szinetár (*8 Feb 1932)   Hungary HU
Sándor Oszter (*2 Set 1948)   Hungary HU
Bálint Kenyeres (*12 Mag 1976)   Hungary HU
György Révész (*16 Ott 1927)   Hungary HU
Márta Mészáros (*19 Set 1931)   Hungary HU
Ilona Györi (*18 Gen 1929)   Hungary HU
Endre Harkányi (*26 Mar 1934)   Hungary HU
Ági Margittay (*12 Lug 1937)   Hungary HU
Kornél Mundruczó (*3 Apr 1975)   Hungary HU
József Nepp (*23 Giu 1934)   Hungary HU
György Pálfi (*4 Nov 1974)   Hungary HU
Nándor Tomanek (*8 Set 1922)   Hungary HU
Orsolya Tóth (*20 Nov 1981)   Hungary HU
Gyula Bodrogi (*15 Apr 1934)   Hungary HU
István Bujtor (*5 Mag 1942)   Hungary HU
László Bánhidi (*11 Mar 1906)   Hungary HU
Jácint Juhász (*13 Mag 1943)   Hungary HU
Victor Varconi (*31 Mar 1891)   Hungary HU
María Corda (*4 Mag 1902)   Hungary HU
Sándor Szõnyi G. (*29 Dic 1928)   Hungary HU
György Cserhalmi (*17 Feb 1948)   Hungary HU
Péter Rudolf (*15 Ott 1959)   Hungary HU
Mátyás Usztics (*9 Apr 1949)   Hungary HU
Barbara Hegyi (*16 Gen 1966)   Hungary HU
Kitty Kéri (*22 Nov 1972)   Hungary HU
Alexander Korda (*16 Set 1893)   Hungary HU
Nicolas Gessner (*17 Ago 1931)   Hungary HU
Elizabeth Kaitan (*19 Lug 1960)   Hungary HU
Eszter Ónodi (*17 Feb 1973)   Hungary HU
Tibor Takács (*11 Set 1954)   Hungary HU
Carl Schultz (*19 Set 1939)   Hungary HU
Adolph Zukor (*7 Gen 1873)   Hungary HU
Joe Bugner (*16 Mar 1950)   Hungary HU
Deborah Wells (*31 Dic 1970)   Hungary HU
Ivan Nagy (*23 Gen 1938)   Hungary HU
Laslo Benedek (*5 Mar 1905)   Hungary HU
Yvette Bozsik (*11 Ago 1968)   Hungary HU
Charles Vidor (*27 Lug 1900)   Hungary HU
Dezső Garas (*9 Dic 1934)   Hungary HU
Andrew Marton (*26 Gen 1904)   Hungary HU
Pál Sándor (*19 Ott 1939)   Hungary HU
Margit Dajka (*13 Ott 1907)   Hungary HU
Irma Patkós (*8 Mar 1900)   Hungary HU
Sándor Csányi (*19 Dic 1975)   Hungary HU
Zoltán Fábri (*15 Ott 1917)   Hungary HU
György Gazsó (*28 Mag 1957)   Hungary HU
Ferenc Grunwalsky (*16 Mag 1943)   Hungary HU
Tibor Gáspár (*2 Set 1957)   Hungary HU
Andor Lukáts (*11 Mar 1943)   Hungary HU
Zoltán Mucsi (*8 Set 1957)   Hungary HU
Csaba Pindroch (*19 Mar 1972)   Hungary HU
Imre Soós (*12 Feb 1930)   Hungary HU
Ádám Szirtes (*10 Feb 1925)   Hungary HU
Dénes Újlaky (*20 Gen 1945)   Hungary HU
John H. Auer (*3 Ago 1906)   Hungary HU
Benedek Fliegauf (*15 Ago 1974)   Hungary HU
Attila Janisch (*31 Mar 1957)   Hungary HU
Edina Balogh (*14 Lug 1984)   Hungary HU
Béla Barsi (*24 Gen 1906)   Hungary HU
Imre Bajor (*9 Mar 1957)   Hungary HU
József Biró (*3 Giu 1932)   Hungary HU
Ephraim Kishon (*23 Ago 1924)   Hungary HU
András Stohl (*23 Feb 1967)   Hungary HU
Paul Czinner (*30 Mag 1890)   Hungary HU
Ildikó Enyedi (*15 Nov 1955)   Hungary HU
Zoltán Huszárik (*14 Mag 1931)   Hungary HU
Franciska Gaal (*1 Feb 1904)   Hungary HU
Péter Halász (*20 Ago 1943)   Hungary HU
Erika Marozsán (*3 Ago 1972)   Hungary HU
Eva Bartok (*18 Giu 1929)   Hungary HU
Sándor Pécsi (*18 Mar 1922)   Hungary HU
László Moholy-Nagy (*20 Lug 1895)   Hungary HU
József Bihari (*14 Gen 1901)   Hungary HU
Zsombor Dyga (*26 Ago 1975)   Hungary HU
Viktor Gertler (*24 Ago 1901)   Hungary HU
Péter Gothár (*28 Ago 1947)   Hungary HU
János Görbe (*15 Nov 1912)   Hungary HU
Barna Kabay (*15 Ago 1948)   Hungary HU
László Kalmár (*16 Dic 1900)   Hungary HU
Ferenc Ladányi (*3 Dic 1909)   Hungary HU
József Petrik (*30 Dic 1930)   Hungary HU
Gábor Rajnay (*11 Mag 1895)   Hungary HU
Imre Sinkovits (*22 Nov 1928)   Hungary HU
István Szatmári (*30 Lug 1925)   Hungary HU
Růžena Lysenková (*16 Dic 1918)   Hungary HU
Lili Monori (*10 Ott 1945)   Hungary HU
Erzsi Orsolya (*6 Nov 1901)   Hungary HU
Éva Ruttkai (*31 Dic 1927)   Hungary HU
Mária Sulyok (*24 Apr 1908)   Hungary HU
Klári Tolnay (*27 Lug 1914)   Hungary HU
Imre Gyöngyössy (*25 Feb 1930)   Hungary HU
Gyula Macskássy (*4 Feb 1912)   Hungary HU
Endre Rodríguez (*28 Apr 1899)   Hungary HU
Ferenc Török (*23 Apr 1971)   Hungary HU
László Lugossy (*23 Ott 1939)   Hungary HU
István Homoki Nagy (*2 Set 1914)   Hungary HU
Márton Keleti (*27 Apr 1905)   Hungary HU
Róbert Koltai (*16 Dic 1943)   Hungary HU
Géza von Bolváry (*26 Dic 1897)   Hungary HU
Lajos Koltai (*2 Apr 1946)   Hungary HU
Imre Apáthi (*28 Mag 1907)   Hungary HU
Vera Pap (*27 Gen 1956)   Hungary HU
Erzsi Pásztor (*24 Set 1936)   Hungary HU
Pál Gábor (*2 Nov 1932)   Hungary HU
Attila Epres (*26 Giu 1963)   Hungary HU
Kata Dobó (*25 Feb 1974)   Hungary HU
Tamás Fejér (*29 Dic 1920)   Hungary HU
Gábor Karalyos (*25 Gen 1980)   Hungary HU
Ferenc Cakó (*18 Nov 1950)   Hungary HU
Krisztina Deák (*27 Apr 1953)   Hungary HU
Gabor Csupo (*29 Set 1952)   Hungary HU
Nicolas Farkas (*27 Lug 1890)   Hungary HU
Bence Gyöngyössy (*26 Nov 1963)   Hungary HU
Mihály Szemes (*23 Lug 1920)   Hungary HU
Kamill Feleki (*21 Ago 1908)   Hungary HU
János Veiczi (*30 Set 1924)   Hungary HU
Iván Fenyö (*15 Giu 1979)   Hungary HU
Rózsi Csikós (*11 Nov 1917)   Hungary HU
Paul Hörbiger (*29 Apr 1894)   Hungary HU
Péter Gárdos (*8 Giu 1948)   Hungary HU
Gergely Trócsányi (*2 Mar 1974)   Hungary HU
Zoltán Latinovits (*9 Set 1931)   Hungary HU
Ferenc Kósa (*21 Nov 1937)   Hungary HU
László Ranódy (*14 Set 1919)   Hungary HU
János Herskó (*9 Apr 1926)   Hungary HU
László Kemény (*1 Gen 1899)   Hungary HU
Szőke Szakáll (*2 Feb 1883)   Hungary HU
Violetta Ferrari (*25 Apr 1930)   Hungary HU
Ferenc Zenthe (*24 Apr 1920)   Hungary HU
Margit Symo (*13 Set 1913)   Hungary HU
András Jeles (*27 Mar 1945)   Hungary HU
Ota Horáková (*29 Apr 1904)   Hungary HU
Szabolcs Hajdu (*26 Gen 1972)   Hungary HU
Irén Ágay (*23 Feb 1913)   Hungary HU
Betty Tolarová (*25 Dic 1914)   Hungary HU
Ágoston Kollányi (*6 Nov 1913)   Hungary HU
Pagina 1 / 4
1234
« precedente  successiva » »|
Cielo del momento
Cielo del momento
Posizione dei pianeti
Mostra tema del cielo »
Fasi Lunari calendario 2023
Fasi Lunari
Luna in CancroCancro
Mostra calendario »